NEMO

INVESTUJTE S NÁMI DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Investicí do kancelářských budov, které patří mezi nejstabilnější segment komerčních nemovitostí, získáte do svého portfolia důležitý článek generující konzistentní výnosy. Nemovitostní fondy díky své transparentnosti a stabilnímu zhodnocení chrání Vaše prostředky před inflací. Objevte i Vy mnohé výhody investic do nemovitostních fondů a staňte se spolumajiteli prémiových kancelářských budov a získejte podíl na výnosu z jejich pronájmů.

1,2 mld. Kč

Aktiva pod správou

4,1 %

Výnos za posledních 12 měsíců

4–5 %

Cílený roční výnos

Strategie fondu

Fond NEMO investuje do komerčních nemovitostí na území České republiky. Investorům tak přináší dlouhodobé a stabilní zhodnocení.

Fond NEMO investuje především do projektů v České republice, které mají konzistentní a dlouhodobě udržitelný potenciál nájemního výnosu. Investuje do již fungujících projektů s kvalitními nájemci a s co nejdelší smluvní dobou nájmu. Cílený čistý výnos pro investory do podílových listů je 4–5 % ročně s důrazem na linearitu výnosu při každé valuaci, která je měsíční. Jedná se o fond pro investory se střednědobým investičním horizontem (3–5 let), jelikož doporučená doba držby, i díky daňovému testu v České republice, je 3 roky. Fond je svým charakterem speciální fond, který investuje do nemovitostních společností, tj. společností, které vždy drží právě danou nemovitost.

Profil rizik a výnosů

Profil rizik a výnosu nemovitostního fondu NEMO

Fond NEMO investuje do prémiových kancelářských budov s vysoce bonitními nájemníky, kteří mají uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy. Tento segment trhu patří mezi nejstabilnější a je tak ideální pro zajištění stabilního výnosu bez přílišné míry rizika.

VÝKONNOST NEMOVITOStního FONDU NEMO

Výkonnost fondu NEMO

* Minulá výkonnost není zárukou ani indikací budoucí výkonnosti. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z jejich povahy, z vývoje finančních trhů a trhů podkladových aktiv, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. států. Každá investice je spojena s rizikem, cena podílového listu může kolísat a není zaručena návratnost investice. Investice do NEMO Fondu není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plně rizika své investice, včetně možné ztráty. Před učiněním investičního rozhodnutí doporučujeme podrobně se seznámit s informacemi o NEMO Fondu, zejména statutem a klíčovými informacemi pro investory dostupnými na webu lafv.li, případně investici konzultovat s příslušným licencovaným subjektem.

Komerční budovy ve fondu

Investice do komerčních nemovitostí obsazených spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.

Fond je zaměřen na přímou držbu nemovitostí skrze nemovitostní společnosti (SPV) na území České republiky. Fond investuje do nemovitostních projektů obsazených spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty. V současné době má fond ve vlastnictví kancelářskou budovu v Modřanech na ulici Mezi Vodami 31, kde sídlí společnost Nestlé, nemovitost na Václavském náměstí 62 a nemovitost na ulici Pekařská v Praze.

 
17 500 m2

Podlahové plochy

96,85 %

Obsazenost nemovitostí

30 %

LTV

Mezi Vodami 31, Praha

Mezi Vodami 31, Praha

Moderní administrativní budova se nachází na okraji kancelářské lokality Prahy 4 s výhledem na břeh Vltavy a protější stráně Chuchelského háje. Prosklená budova ve tvaru písmene U s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími čítá zhruba deset tisíc metrů čtverečních využitelných ploch. Je snadno dostupná. Přímo před budovou je tramvajová zastávka Belárie a v blízkosti jsou dvě zastávky městských autobusů. Snadné je také napojení na Městský i Pražský okruh. Prostory jsou navrženy jako otevřené velkoprostorové kancelářské plochy, které jsou volně propojené s atriem plného zeleně.

Václavské náměstí 62, Praha

Václavské náměstí 62, Praha

Budova na Václavském náměstí 62 byla postavena v roce 1998 jako jedna z nejmodernějších budov v Praze s vysokou účinností. Celková užitná plocha 3 115 m2 je rozprostřena v 8 podlažích. Díky unikátní fasádě s jedinečnými technickými vlastnostmi je budova výborně odhlučněna, a nabízí tak příjemně tiché pracovní prostředí. Václavské náměstí je považováno za jednu z nejprestižnějších adres. Díky blízkosti zastávek tramvají, stanice metra Muzeum a přímému napojení na dálniční síť a magistrálu je budova také skvěle dostupná.

Pekařská 6, Praha

Pekařská 6, Praha

Administrativní objekt je situován v západní části Prahy na ulici Pekařská s téměř 6 500 m2 ve čtyřech nadzemních podlažích. Díky poloze a svému uspořádání budova nabízí kanceláře s příjemnou atmosférou. Nemovitost, která byla postavena nájemci na míru je ve výhodné lokalitě, která nabízí skvělé dopravní propojení. Má přímý přístup k dálničnímu tahu na Německo a k letišti Václava Havla v Ruzyni, stejně jako napojení na metro skrze stanici Nové Butovice (linka B) v pěší vzdálenosti.

 

Odpovědi na časté otázky

Jaká je minimální investice?

Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím investice do komerčních nemovitostí.

Jak dlouho musím nechat prostředky ve fondu?

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy výnos z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je minimálně 3-5 let. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba podat pokyn k prodeji minimálně 14 kalendářních dní před valuací. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu.

Jaká je nákladovost nemovitostního fondu?

Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je nízká. V prvním roce fungování je odhadována na 0.06 % p.a. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor uhradit v souvislosti s investicí do fondu.

Jaký je vstupní poplatek u investice do fondu?

U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše mimo jiné závisí na investované částce, maximálně však činí 3 % z investované částky v případě jednorázové investice. V případě pravidelných investic je maximální výše tohoto poplatku 3,5 %. Pravidelné investice dále nabízejí hned několik možností splacení tohoto poplatku. Pro více informací o poplatcích spojených s investováním prosím kontaktujte svého investičního poradce, nebo se obraťte na naši společnost.

Informace pro investory

Fond se sídlem v Lichtenštejnsku je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům. Správcem fondu je společnost IFM Independent Fund Management, depozitářem Bank Frick a auditorem je BDO Liechtenstein. Výhradním distributorem a kontaktním místem fondu v České republice je obchodník s cennými papíry Colosseum, a.s.

Název nástroje:

NEMO Fund

ISIN:

LI0466188294

Investiční region:

Česká republika

Investiční kategorie:

Nemovitosti

TER (nákladovost):

0,06 % p.a.

Měna:

CZK

Doporučený investiční horizont:

Min. 3 roky

Valuace:

Měsíční

 

Kontaktní formulář

      PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

      Kontaktní formulář